Nákresy-schémy výrobného procesu.

 

 V podstate je technológia rotačného tvarovania jednoduchý proces, pozostávajúci zo štyroch etáp:

-  Plnenie formy : Do pripravenej otvorenej formy sa nasype predpísané množstvo práškového materiálu.

-  Ohrev : Forma sa uzavrie a ide do pece, kde rotuje v dvoch na seba kolmých osiach, pri predpísanej teplote, otáčkach a čase. Práškový materiál sa postupne roztápa, nachádza sa vždy v najnižšom bode formy, postupne sa nalepuje sa na steny formy, presne obkopíruje jej steny, všetky rádiusy, prelisy.... Rýchlosť rotácie formy v peci je relatívne nízka, pohybuje sa od 12-40 ot./min. v závislosti od veľkosti formy, jej členitosti, množstva práškového materálu.

- Chladenie : Keď je práškový materiál roztavený a priľnutý na steny formy, forma sa za neustálej rotácie premiestni do chladiacej sekcie, kde je ochladzovaná prúdom vzduchu. Tu materiál stuhne do požadovaného tvaru za neustálej rotácie formy.

- Odformovanie výrobku : Keď je plast vo forme dostatočne ochladený, tak aby si zachoval svoj tvar, forma sa otvorí a konečný výrobok sa vyberie. Do formy sa nasype nový prášok, forma ide do pece a proces sa takto cyklicky opakuje.

 

Čo je rotomolding?

 

 

Výhody technológie:

- Rotačné tvarovanie je technológia pri ktorej sú výrobky vyrobené bez tlaku a vnútorného pnutia, čo zvyšuje ich fyzikálne vlastnosti, najmä z hladiska pevnosti a pružnosti.

- Rôzna veľkosť výrobkov, od malých až po veľkoobjemové nádrže.

- Relatívne niekoľko násobne nižšie náklady na výrobu foriem, ako u iných technológií výroby plastov.

- Vhodná aj na malosériové dodávky výrobkov, vzhľadom k návratnosti finančných prostriedkov do formy.

- Zaformovanie rôznych kovových častí do formy (záliatky - inserty, hrdlá, madlá).

- Široká farebná škála podľa priania zákazníka resp. stupnice RAL.

Vzory výrobkov